Ireneusz Zwara Pracownia Mebli Stylowych Ireneusz Zwara realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów w obszarze Inteligentnych Specjalizacji Pomorza”.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności oraz proeksportowego ukierunkowania poprzez wprowadzenie do oferty kompletnych mebli oraz elementów do montażu kompletnych mebli z wyłącznym przeznaczeniem na statki, jachty i inne jednostki pływające.

Koszt kwalifikowalny: 1 300 000,00 PLN

Dofinansowanie: 648 700,00 PLN